Tarieven

Met ingang van 1 januari 2017 is het voor de volwassenenzorg  helaas niet meer mogelijk om de nota’s van uw behandeling rechtstreeks in te dienen bij uw zorgverzekering. Daarom zult u deze nota rechtstreeks aan ons moeten voldoen. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten, kunt u deze nota vervolgens indienen bij uw zorgverzekering.

Voor de jeugdzorg tot 18 jaar verandert er niets. Deze nota’s worden dus nog steeds rechtstreeks met de zorgverzekeringen afgehandeld.

Mocht het voorkomen dat u niet in staat bent om uw afspraak na te komen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd, waarbij de zaterdag en de zondag niet meetellen. Te laat geannuleerde of niet nagekomen afspraken worden altijd in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen € 23,- per 10 minuten gereserveerde tijd.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven